Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny. Prvním krokem bude odběr vzorků z živých dubových porostů a z pilařských provozů zpracovávajících dubovou kulatinu na území západní Ukrajiny. Současně budou odebrány vzorky z historických dubových stavebních konstrukcí a bude provedena revize již dříve odebraných vzorků z této lokality. Odebrané vzorky budou následně zpracovány podle standardní dendrochronologické metodiky. Vyhodnocení získaných dat bude provedeno ve speciálních programech (PAST4, WinDendro, ARSTAN, COFECHA, CDendro…). Výsledná dubová standardní chronologie bude, za účelem potvrzení spolehlivosti, korelována s chronologiemi z okolních území v rámci východní a střední Evropy. Současně bude posuzována možná regionalita růstových reakcí na klimatické podmínky daného území jako nástroj pro případné sestavování regionálních chronologií. Na závěr bude provedena analýza počtu bělových letokruhů bělového dřeva, který je nezbytný pro upřesnění dendroarcheolického datování vzorků z daného území.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-WE Wood-Working Engineering