Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Spotřebitelské preference při nákupu vína
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Veronika Stávková
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce by bylo na základě identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování spotřebitelů při nákupu vína navrhnout doporučení na zlepšení vybraných prvků marketingového mixu, a to jak pro výrobce, tak pro distributory vína. Pozornost bude zaměřena rovněž na taková kritéria, jako je např. původ hroznů, místo zpracování produktu, značka, cena nebo druh či lokalita prodeje. Bude provedeno dotazníkové šetření zaměřené na spotřebitele Jihomoravského kraje. Bude zjišťována mimo jiné spopkojenost zákazníků s marketingovou komunikací před, během a po nákupu daného produktu.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení