Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Právní a ekonomické aspekty ochrany osobních údajů pacienta
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb, tak, aby byly chráněny osobní údaje pacienta v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Doporučení se budou vztahovat zejména k povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb vůči pacientům. Výstupem práce budou komplexně pojatá doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů pacienta v souladu s českými právními přepisy a související legislativou Evropské unie. Ve vlastní práci budou zkoumány povinnosti konkrétního poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k pacientům. Bude navrženo řešení ochrany osobních údajů konkrétního poskytovatele v souladu s relevantní legislativou a budou vyčísleny náklady s tím spojené. Autor tedy uvede, jaký má aktuální legislativa vliv na náklady konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-EM Ekonomika a managementB-EM-SE Sociálně ekonomický obor

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.