Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Pavelek
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Ondřej Pavelek
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout doporučení pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tak, aby byla spotřebiteli poskytnuta náležité zákonná ochrana při poskytování úvěrů. Doporučení se budou vztahovat zejména k povinnostem osob, které jsou oprávněny poskytovat spotřebitelský úvěr. Výstupem práce tak budou komplexně pojatá doporučení pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jak zjistit úvěruschopnost spotřebitele, aniž by to vedlo k neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ve vlastní práci budou zkoumány povinnosti konkrétního (autorem vybraného) poskytovatele spotřebitelského úvěru ve vztahu ke spotřebiteli, zejména ve vztahu k jeho příjmům, výdajům apod. Bude navrženo řešení, aby poskytnutí spotřebitelského úvěru proběhlo v souladu právními předpisy a nebyla poškozena práva dlužníka. V práci budou zohledněny konkrétní ekonomické ukazatele, na základě kterých lze úvěruschopnost posoudit. Autor zohlední rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího soudu (zejména závěry rozsudku sp. zn. 33 Cdo 2178/2018) a Soudního dvora Evropské unie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-SE Sociálně ekonomický obor-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.