Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout doporučení pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tak, aby byla spotřebiteli poskytnuta náležité zákonná ochrana při poskytování úvěrů. Doporučení se budou vztahovat zejména k povinnostem osob, které jsou oprávněny poskytovat spotřebitelský úvěr. Výstupem práce tak budou komplexně pojatá doporučení pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jak zjistit úvěruschopnost spotřebitele, aniž by to vedlo k neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ve vlastní práci budou zkoumány povinnosti konkrétního (autorem vybraného) poskytovatele spotřebitelského úvěru ve vztahu ke spotřebiteli, zejména ve vztahu k jeho příjmům, výdajům apod. Bude navrženo řešení, aby poskytnutí spotřebitelského úvěru proběhlo v souladu právními předpisy a nebyla poškozena práva dlužníka. V práci budou zohledněny konkrétní ekonomické ukazatele, na základě kterých lze úvěruschopnost posoudit. Autor zohlední rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího soudu (zejména závěry rozsudku sp. zn. 33 Cdo 2178/2018) a Soudního dvora Evropské unie.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-EM Ekonomika a management
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.