Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Vláda ČR ustavila nedávno komisi pro spravedlivé důchody. Student(ka) provede pomocí kvantitativních metod zhodnocení časových řad příjmů a starobních důchodů u mužů a u žen v ČR. Zaměří se na průměrné platy a mzdy, výši starobních důchodů a náhradový poměr. Navrhne opatření k eliminací hrozících nerovnováh.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFASM Aplikované statistické metody