Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Stav tématu:
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Miniaturizace technologií ovlivňuje pozitivně velké množství lidských činností. Stejnětak tomu je i v oblasti analýzy biomolekul, kde miniaturizace nejen elektrotechnických součástek ale i rekogničních či detekčních platforem stojí za vzrůstajícím počtem aplikací a prototypů malých zařízení, které se pomalu svým výkonem mohou rovnat instrumentaci z oblasti analytické chemie z minulého století. Nejinak je tomu v oblasti biosenzorů, které v blízké době získají podobu malých krabiček nebo čipů na dálku ovládaných mobilními telefony nebo budou přímo zahrnuty do sítě. Tato disertační práce se bude zabývat experimentálním vývojem platformy biosenzoru využívajícího protein-protein interakce pro detekci konkrétního biomárkeru. Pro detekci bude využita elektrochemická metoda pomocí miniaturizovaného potenciostatu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-CHE Chemie
D-CHE-ZCH Zemědělská chemie