Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Srovnání nástrojů finanční správy v České a Slovenské republice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá popisem nástrojů, které v současnosti využívá ke své činnosti finanční správa v České a Slovenské republice, a to za účelem zvýšení efektivity práce. Autor v práci provede komparaci popsaných nástrojů s důrazem na administrativní náročnost a fiskální dopad na státní rozpočet. Cílem práce je dát doporučení týkající se užívaných nástrojů ve vztahu k jejich možným úpravám (zrušení či vznik nového nástroje).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.