Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení revizních mechanismů v penzijních systémech
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá popisem revizních mechanismů ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je na základě analýzy revizních mechanismů vytvořit hodnotící kritéria, která slouží k hodnocení revizního mechanismu v českém penzijním systému. V závěrečné části práce autor konfrontuje svá doporučení s vývojem demografie v České republice.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.