Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Abstrakt: Téma zaměřené na apidologii: chov včel, ekologie opylovatelů, včelí produkty apod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-ZOO Zootechnika
D-ZOO-SZ Speciální zootechnika