Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Závislost mezi hospodářským růstem a burzovními indexy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Burzovní indexy byly po dlouhou dobu považovány za předstihové ukazatele ekonomického růstu. Diplomant pomocí lineární korelační a regresní analýzy ověří hypotézy o (ne)závislosti mezi růstem HDP a hodnotou burzovních indexů ve vybraných evropských zemích. Téma vyžaduje znalost modelů vícerozměrných časových řad.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II