Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Závislost mezi hospodářským růstem a burzovními indexy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Burzovní indexy byly po dlouhou dobu považovány za předstihové ukazatele ekonomického růstu. Diplomant pomocí lineární korelační a regresní analýzy ověří hypotézy o (ne)závislosti mezi růstem HDP a hodnotou burzovních indexů ve vybraných evropských zemích. Téma vyžaduje znalost modelů vícerozměrných časových řad.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správa-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II