Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countries
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
The student is expected to verify validity of the M-L condition in a group of African countries. He / she applies fixed-effect multiple linear regression model or model with random effects on panel data and verifies export/import demand elasticity to ER. Good command of Econometrics is required to tackle this topic.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEKM2A Ekonometrie II v AJ