Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Zhodnocení likvidity ve vybraných bankovních sektorech
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem práce je vyhodnotit vývoj likvidity ve zvolených bankovních sektorech a identifikovat faktory, které likviditu ovlivňují. S využitím poznatků z literární rešerše zvolit metodu pro změření likvidity sektoru a faktory, které ji mohou ovlivnit. Zhodnotit, které ze zkoumaných faktorů ovlivnily likviditu a odvodit které ji mohou ovlivnit v budoucím vývoji.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
BA2 Bankovnictví II