Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zhodnocení likvidity ve vybraných bankovních sektorech
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem práce je vyhodnotit vývoj likvidity ve zvolených bankovních sektorech a identifikovat faktory, které likviditu ovlivňují. S využitím poznatků z literární rešerše zvolit metodu pro změření likvidity sektoru a faktory, které ji mohou ovlivnit. Zhodnotit, které ze zkoumaných faktorů ovlivnily likviditu a odvodit které ji mohou ovlivnit v budoucím vývoji.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFBA2 Bankovnictví II