Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj míry zadluženosti a úspor domácností v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V současnosti se rostoucí míra zadluženosti domácností stává hrozbou pro sociální stabilitu v některých regionech ČR, kde je exekucemi postiženo až 20 % obyvatel. Na druhé straně, v důsledku nízkých úrokových sazeb klesá míra úspor. Diplomant v rámci DP vyhodnotí pomocí statistických a ekonometrických metod časové řady zadluženosti a úspor domácností a navrhne opatření k potírání nežádoucích důsledků zadluženosti. Využije především regresní metody, analýzu časových řad a statistické indexy.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II