Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt: Sucho patří k abiotickým stresům, které negativně ovlivňují produktivitu a růst rostlin. V současné době je stres suchem významný faktor, který vede k oslabení i odumírání lesních porostů. Stromy vykazují na stres suchem celou řadu reakcí s mnoha interagujícími anatomickými, morfologickými a fyziologickými procesy, které komplikují prognózy přežití daného druhu při stresu suchem. Přestože se mnoho prací v nedávné době zabývalo reakcemi dřevin na stres suchem, stále nejsou objasněny specifické reakce a zejména jejich interakce, které rozhodují o přežití rostlin v podmínkách sucha. V rámci reakcí rostlin na stres suchem se jedná především o vztah mezi ztrátou hydraulické vodivostí xylému (vyschnutí) a asimilací uhlíku (vyhladovění). Detailní vyhodnocení stresových reakcí v rámci jednoho druhu, kde jednotlivci sdílejí velmi podobné strategie odolnosti vůči suchu, nám může poskytnout cenné informace o relativní důležitosti jednotlivých parametrů a fyziologických reakcí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa