Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Summary:
Sucho patří k abiotickým stresům, které negativně ovlivňují produktivitu a růst rostlin. V současné době je stres suchem významný faktor, který vede k oslabení i odumírání lesních porostů. Stromy vykazují na stres suchem celou řadu reakcí s mnoha interagujícími anatomickými, morfologickými a fyziologickými procesy, které komplikují prognózy přežití daného druhu při stresu suchem. Přestože se mnoho prací v nedávné době zabývalo reakcemi dřevin na stres suchem, stále nejsou objasněny specifické reakce a zejména jejich interakce, které rozhodují o přežití rostlin v podmínkách sucha. V rámci reakcí rostlin na stres suchem se jedná především o vztah mezi ztrátou hydraulické vodivostí xylému (vyschnutí) a asimilací uhlíku (vyhladovění). Detailní vyhodnocení stresových reakcí v rámci jednoho druhu, kde jednotlivci sdílejí velmi podobné strategie odolnosti vůči suchu, nám může poskytnout cenné informace o relativní důležitosti jednotlivých parametrů a fyziologických reakcí.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-BOTA Botany
D-BOTA-FOPHY Forest Phytology