Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Sucho patří k abiotickým stresům, které negativně ovlivňují produktivitu a růst rostlin. V současné době je stres suchem významný faktor, který vede k oslabení i odumírání lesních porostů. Stromy vykazují na stres suchem celou řadu reakcí s mnoha interagujícími anatomickými, morfologickými a fyziologickými procesy, které komplikují prognózy přežití daného druhu při stresu suchem. Přestože se mnoho prací v nedávné době zabývalo reakcemi dřevin na stres suchem, stále nejsou objasněny specifické reakce a zejména jejich interakce, které rozhodují o přežití rostlin v podmínkách sucha. V rámci reakcí rostlin na stres suchem se jedná především o vztah mezi ztrátou hydraulické vodivostí xylému (vyschnutí) a asimilací uhlíku (vyhladovění). Detailní vyhodnocení stresových reakcí v rámci jednoho druhu, kde jednotlivci sdílejí velmi podobné strategie odolnosti vůči suchu, nám může poskytnout cenné informace o relativní důležitosti jednotlivých parametrů a fyziologických reakcí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-BOTA Botanika
D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa