Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Chemické prostředky na ochranu rostlin a jejich vliv na motýly
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Chemizace je jedním z nejčastěji diskutovaných problémů v našem současném zemědělství. Její vlivy jsou hojně diskutovány a jsou považovány jako jeden z nejhorších faktorů způsobující drastický úbytek biodiverzity, potažmo hmyzu. Student samostatně vypracuje review na téma vlivu různých běžných chemických prostředků na všechna vývojová stádia motýlů. V případě možnosti ve spolupráci se školitelem bude vytvořen experiment s aplikací různých pesticidů na housenky vybraných druhů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení