Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ekologie ohrožených motýlů
State of topic: approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students: 5
Proposed by: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Summary: Ve spolupráci se školitelem bude vybrán konkrétní druh ohroženého druhu (dle místa bydliště studenta a pod.) a student připraví literární rešerši o ochraně konkrétního druhu v Evropě. Pokud se daný druh v oblasti zájmu stále vyskytuje, student samostatně navrhne, jaké zásahy (agrotechnické) by byly vhodné pro podporu druhu v konkrétním prostředí. V rámci diplomové práce student provede samostatné pozorování v terénu - zpětné odchyty, nocování dospělců, ekologické podmínky výskytu housenek a pod. To vše ve spolupráci se školitelem.

There are no limitations of the topic