Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vývoj agrárního obchodu ČR se zeměmi EU
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Přistoupení ČR k Evropské unii v roce 2004 znamenalo otevření nových trhů pro české vývozce i možnosti dovozu zboží z EU do Česka. Stejně tomu bylo i v případě obchodu s agrárními komoditami. V současnosti však dochází dlouhodobě k záporné bilanci ČR v obchodu s potravinami a zemědělskými výrobky. S využitím kvantitativních metod (lineární regrese a korelace, analýza časových řad, atd.) student provede zhodnocení vývozu/dovozu zemědělských výrobků z/do ČR z teritoriálního hlediska a formuluje důvody pro převážení dovozů nad vývozy. Navrhne dále opatření ke zvýšení vývozu zemědělské produkce z ČR.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
ASM Aplikované statistické metody
PEFEKM2 Ekonometrie II