Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vývoj agrárního obchodu ČR se zeměmi EU
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Přistoupení ČR k Evropské unii v roce 2004 znamenalo otevření nových trhů pro české vývozce i možnosti dovozu zboží z EU do Česka. Stejně tomu bylo i v případě obchodu s agrárními komoditami. V současnosti však dochází dlouhodobě k záporné bilanci ČR v obchodu s potravinami a zemědělskými výrobky. S využitím kvantitativních metod (lineární regrese a korelace, analýza časových řad, atd.) student provede zhodnocení vývozu/dovozu zemědělských výrobků z/do ČR z teritoriálního hlediska a formuluje důvody pro převážení dovozů nad vývozy. Navrhne dále opatření ke zvýšení vývozu zemědělské produkce z ČR.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFASM Aplikované statistické metody
PEFEKM2 Ekonometrie II