Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývoje
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Vláda ČR nedávno ustavila komisi, která má za úkol navrhnout změny důchodového systému s ohledem na budoucí demografický vývoj. Mendelova univerzita se na práci komise podílí. Diplomant provede v rámci práce vyhodnocení dopadů předpokládaného demografického vývoje a současného nastavení na důchodový systém v ČR. Zaměří se na výši průměrného starobního důchodu u mužů a u žen, náhradového poměru, počtu důchodců a podílu důchodců k ekonomicky aktivní části populace. Na základě provedených analýz předpoví vývoj ukazatelů do budoucnosti a navrhne opatření k řešení možných nerovnováh.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II
PEFASM Aplikované statistické metody