Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývoje
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Vláda ČR nedávno ustavila komisi, která má za úkol navrhnout změny důchodového systému s ohledem na budoucí demografický vývoj. Mendelova univerzita se na práci komise podílí. Diplomant provede v rámci práce vyhodnocení dopadů předpokládaného demografického vývoje a současného nastavení na důchodový systém v ČR. Zaměří se na výši průměrného starobního důchodu u mužů a u žen, náhradového poměru, počtu důchodců a podílu důchodců k ekonomicky aktivní části populace. Na základě provedených analýz předpoví vývoj ukazatelů do budoucnosti a navrhne opatření k řešení možných nerovnováh.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II
PEF
ASM Aplikované statistické metody