Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit vztah mezi sezónní variabilitou klíčových klimatických parametrů a vybranými parametry agrosystémů např. počátkem či ukončením vybraných polních prací, délkou vegetace či výnosem ve vybraných obdobích 20. století. Práce se zaměří na vybrané oblasti jižní Moravy zejména na okresy Břeclav, Znojmo a Brno-venkov. Součástí práce bude i analýza významu klimatické variability v kontextu změn ostatních podmínek pro zemědělskou produkci na jižní Moravě. V rámci BP se studenti zaměří na zvládnutí statistických metod, práci s odbornou literaturou a budou zaškoleni v nakládání s archivními prameny. Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce). Samozřejmostí je přímé zapojení studenta do probíhajích výzkumných projektů v této oblasti. Student se bude současně podílet na prezentování výsledků v rámci národních i mezinárodních konferencí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia