Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zahraniční obchod České republiky a Spojeného království
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Spojené království patří mezi 10 nejdůležitějších obchodních partnerů ČR z hlediska zahraničního obchodu. V souvislosti s plánovaným odchodem UK z Evropské unie lze v budoucnu předpokládat výkyvy v objemu obchodovaného zboží a služeb. S využitím ekonometrických metod a modelů student provede analýzu časových řad dovozu a vývozu z Británie a to celkem a v členění podle komoditních skupin (SITC). Dopředné predikce porovná z pozorovanou skutečností.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II
PEFASM Aplikované statistické metody