Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Polarizace na trzích práce
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Analýza strukturálních změn na trzích práce v kontextu soudobého směřování evropských (a dalších vybraných) zemí směrem k ekonomikám založených na znalostech a vyspělých technologiích. Testování hypotézy polarizace trhů práce v důsledku nahrazování lidského faktoru v zaměstnáních založených na aktivitách s vysokou mírou rutinizace, které odpovídají především středně kvalifikovaným pozicím (tzv. Middle sklil).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.