Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Polarizace na trzích práce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Analýza strukturálních změn na trzích práce v kontextu soudobého směřování evropských (a dalších vybraných) zemí směrem k ekonomikám založených na znalostech a vyspělých technologiích. Testování hypotézy polarizace trhů práce v důsledku nahrazování lidského faktoru v zaměstnáních založených na aktivitách s vysokou mírou rutinizace, které odpovídají především středně kvalifikovaným pozicím (tzv. Middle sklil).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.