Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Polarizace na trzích práce
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Analýza strukturálních změn na trzích práce v kontextu soudobého směřování evropských (a dalších vybraných) zemí směrem k ekonomikám založených na znalostech a vyspělých technologiích. Testování hypotézy polarizace trhů práce v důsledku nahrazování lidského faktoru v zaměstnáních založených na aktivitách s vysokou mírou rutinizace, které odpovídají především středně kvalifikovaným pozicím (tzv. Middle sklil).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.