Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Výzkum je zaměřen na analýzu cyklických výkyvů evropských i světových ekonomik. S ohledem na široký potenciál práce se nabízí větší množství cílů práce: identifikace hlavních faktorů a příčin cyklického vývoje ekonomik v kontextu krátkého i dlouhého období, datování cyklů – identifikace bodů zvratu a jednotlivých fází a jejich prostorové i časové srovnání, komparativní analýza metod používaných v soudobé analýze hospodářských cyklů a jejich důsledky pro hodnocení a formulování hospodářsko-politických doporučení a další. Téma je možno blíže specifikovat z hlediska časového – např. zaměření se na soudobou celosvětovou krizi a její srovnání s obdobnými událostmi v historii, nebo z hlediska prostorového – zaměření se na země střední a východní Evropy, členské země eurozóny, rychle se rozvíjející trhy ve světě apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.