Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Strukturální analýza vývoje ekonomik EU v kontextu hospodářských cyklů
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Korelace indikátorů ekonomické výkonnosti jednotlivých odvětví ekonomik s hospodářským cyklem národní ekonomiky a průměrem EU. Identifikace pro- a proti-cyklických odvětví v rámci analyzovaných národních ekonomik. Posouzení zranitelnosti odvětví z hlediska výskytu asymetrických šoků. Možnost rozšíření i na oblast mimo EU.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.