Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Economic convergence of regions and countries towards the EU (and the rest of the World)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Ekonomická konvergence regionů a zemí v Evropské unii (případně v dalších částech světa) Pokročilá analýza a vyhodnocení procesů reálné a nominální konvergence ČR a dalších zemí k průměru Evropské unie a eurozóny. Analýza konvergence na úrovni regionů i národních ekonomik zemí EU. Identifikace determinant konvergenčních procesů. Téma je možno rozšířit i na oblast mimo EU.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.