Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Economic convergence of regions and countries towards the EU (and the rest of the World)
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Ekonomická konvergence regionů a zemí v Evropské unii (případně v dalších částech světa) Pokročilá analýza a vyhodnocení procesů reálné a nominální konvergence ČR a dalších zemí k průměru Evropské unie a eurozóny. Analýza konvergence na úrovni regionů i národních ekonomik zemí EU. Identifikace determinant konvergenčních procesů. Téma je možno rozšířit i na oblast mimo EU.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.