Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vybrané přístupy měření konkurenceschopnosti zemí EU
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Tradiční (nákladové) pojetí konkurenceschopnosti zemí EU. Srovnání s alternativními přístupy k hodnocení konkurenceschopnosti: indikátory inovačního potenciálu, atraktivity pro zahraniční investory, znalostní ekonomiky; scoreboards vybraných institucí. Implikace pro konvergenční procesy. Možnost rozšíření i na oblast mimo EU.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.