Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnocení biodiverzity vybraného území
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Po dohodě se studentem bude studována a vyhodnocena diverzita vybrané skupiny živočichů určitého území. Práce (odběr materiálu, laboratorní zpracování a vyhodnocení) bude řešena standardními zoologickými a ekologickými metodami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-AE Agroekologie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.