Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Abstrakt:
I když ptáci jako celek nepatří k nejohroženějším skupinám organismů, druhy zemědělské krajiny doznaly v posledních desetiletích významného úbytku. Ve vybraných oblastech jižní Moravy s odlišnou strukturou krajiny a způsoby hospodaření bude hodnocena diverzita ptačích druhů, situace bude porovnána s historickými údaji, analyzovány změny a jejich příčiny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.