Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Technika pro svoz komunálního odpadu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: Posouzení hlavních funkčních skupin svozových prostředků z hlediska technicko-ekonomických aspeků jejich provozu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia