Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitele na vybraném trhu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Abstrakt: Student se bude v práci analyzovat faktory, které ovlivňují chování spotřebitele na vybraném trhu. V práci budou vyhodnoceny výsledky vlastního kvantitavního šetření týkající se jednotlivých společností s ohledem na stanovené cílové skupiny. Na základě zjištění budou doporučeny konkrétní kroky pro jednotlivé subjekty působící na daném trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.