Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Chování spotřebitele na vybraném trhu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Student se bude v práci analyzovat faktory, které ovlivňují chování spotřebitele na vybraném trhu. V práci budou vyhodnoceny výsledky vlastního kvantitavního šetření týkající se jednotlivých společností s ohledem na stanovené cílové skupiny. Na základě zjištění budou doporučeny konkrétní kroky pro jednotlivé subjekty působící na daném trhu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.