Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Na základě vysvětlení přístupu k vymezování narušení hospodářské soutěže a aplikace následných prosoutěžních opatření, je cílem práce identifikovat dopady na tržní chování firmy. V teoretické části práce bude vysvětlen přístup ekonomické teorie k hospodářské soutěži a odvozená doporučení pro politiku ochrany hospodářské soutěže. V praktické části (na konkrétních případech) ilustrujte realizaci přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuste se identifikovat dopady opatření na chování vybrané firmy a její tržní strategii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.