Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Na základě rešerší odborné literatury vymezit roli úspor a investic v ekonomice. Pomocí analýzy dat identifikovat tendenci vývoje a hlavní faktory. Vysvětlit základní důsledky vývojové tendence pro současný stav ekonomiky a utváření předpokladů jejího dalšího vývoje.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.