Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Na základě rešerší odborné literatury vymezit roli úspor a investic v ekonomice. Pomocí analýzy dat identifikovat tendenci vývoje a hlavní faktory. Vysvětlit základní důsledky vývojové tendence pro současný stav ekonomiky a utváření předpokladů jejího dalšího vývoje.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.