Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Attractiveness of a Selected Industry
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
The thesis will be based on research of recent scientific papers aiming on the tools of industry analysis an devaluation of its attractiveness. Aim of the thesis will be to identify the key industry attractiveness criteria and evaluate these, so that the businesses considering expansion to this industry gain a detailed evaluation of the situation within the industry. The thesis will also include a recommendation of a suitable form of entry to the market, shading particular steps of its realization, and evaluation of the financial demands of entry.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.