Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Determinanty studijní neúspěšnosti
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Abstrakt: Výzkumnou otázkou je "Co determinuje studijní úspěch studentů PEF?" Cílem práce je "identifikovat determinanty úspěšnosti na předmětech dle konstrukce podmínek ukončení". Student provede rešerši odborných zdrojů z oblasti vzdělávací psychologie a learning analytiky. Sestaví si vlastní dataset na základě údajů v UIS a tento analyzuje. Na základě výsledků doporučí konkrétní kroky ke zlepšení vzdělávací praxe na fakultě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.