Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: The Role of Technology in The Changing Employment Structure of Central European Countries
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Abstrakt:
Technological revolution is taking place fast and businesses are employing technology to perform numerous tasks which were first being performed by man. There is a gradual change in the employment structure of countries in Central European countries but what is the extend of influence by technology. The research should focus on bringing out the details.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.