Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
State of topic:
approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Vývoj nových a implementace existujících algoritmů pro kvantifikaci a klasifikaci celkového objemu nadzemní biomasy stromu z dat pozemního / dronového laserového skenování. Klasifikace by mohla zahrnovat oddělení dřevní a listové biomasy a roztřídění dřevní biomasy dle tloušťky a řádu větvení. Pro kvantifikaci biomasy je možné testovat různé přístupy, např. rekonstrukci stromu pomocí geometrických objektů (tzv. QSM – quantitative structure models) či výpočet pomocí souvislých povrchů (a následně objemu) objektu. Aplikace by mohla být velmi dobrým nástrojem pro následnou sortimentaci dřeva nastojato, potažmo pro přesné a efektivní oceňování porostů. Nasnadě je i využití pro ekologické otázky – zpřesnění alometrických rovnic pro odhad biomasy různých druhů stromů, zpřesnění lokálních i regionálních odhadů nadzemní biomasy, potažmo vázání uhlíku v Evropských lesích mírného pásma.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AGI Applied Geoinformatics