Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Kamil Král, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Kamil Král, Ph.D.
Abstrakt:
Vývoj nových a implementace existujících algoritmů pro kvantifikaci a klasifikaci celkového objemu nadzemní biomasy stromu z dat pozemního / dronového laserového skenování. Klasifikace by mohla zahrnovat oddělení dřevní a listové biomasy a roztřídění dřevní biomasy dle tloušťky a řádu větvení. Pro kvantifikaci biomasy je možné testovat různé přístupy, např. rekonstrukci stromu pomocí geometrických objektů (tzv. QSM – quantitative structure models) či výpočet pomocí souvislých povrchů (a následně objemu) objektu. Aplikace by mohla být velmi dobrým nástrojem pro následnou sortimentaci dřeva nastojato, potažmo pro přesné a efektivní oceňování porostů. Nasnadě je i využití pro ekologické otázky – zpřesnění alometrických rovnic pro odhad biomasy různých druhů stromů, zpřesnění lokálních i regionálních odhadů nadzemní biomasy, potažmo vázání uhlíku v Evropských lesích mírného pásma.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AGI Aplikovaná geoinformatika