Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: ECR simulátor pro operační systém Windows
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Téma je vypisováno ve spolupráci s firmou SONET (sonet.cz). Úkolem v práci je připravit aplikaci, která bude simulovat chování ECR (Electronic Cash Register) - tj. komunikovat přes TCP/IP s podporou SSL (i bez). Návrh aplikace musí být pomocí modulů, kdy přidání dalšího modulu zpřístupní novou funkcionalitu (např. přidání dalších komunikačních protokolů, transakčních flow, ...). Aplikace musí podporovat alespoň jeden typ transakce a musí mít vhodné uživatelské rozhraní. Více informací a doladění obsahu tématu proběhne na osobní schůzce s uvažovaným vedoucím a firmou SONET.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.