Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh a implementace logovací aplikace pro zachytávání operací platebního terminálu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Téma je vypisováno ve spolupráci s firmou SONET (sonet.cz). Úkolem v práci je připravit aplikaci, která bude schopná odchytávat zprávy z platebního termináleu a vizualizovat je. Hlavními odchytávanými protokoly jsou: hypercom a ingenico trace protokol. Samozřejmě s vyhlídkou rozšíření na další protokoly. Odchycené zprávy bude následně možné v aplikaci filtrovat, řadit, obarovat a provádět jejich import a export. Více informací a doladění obsahu tématu proběhne na osobní schůzce s uvažovaným vedoucím a firmou SONET.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.