Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Stav tématu:
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Cancer is a major global health problem in all regions of the world. If the cancer could be diagnosed at early stages, its treatment would be more effective. Short and stable single-stranded DNA or RNA sequences which are known as oligonucleotide aptamers are able to bind specifically to proteins, drugs and other organic or inorganic molecules with high specificity and affinity. Therefore, aptamers can be used as molecular recognition elements in biosensing application.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-CHE ChemieD-CHE-ZCH Zemědělská chemie