Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Abstrakt: Školitel specialista - Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-CHE ChemieD-CHE-ZCH Zemědělská chemie