Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Mapování, identifikace a popis ekosystémových služeb zemědělských brownfields ve venkovských oblastech České republiky. Zvolení modelových lokalit z registru brownfields Mapování současného land-cover / aktuálního stavu území Klasifikace ekosystémových služeb jednotlivých vymapovaných jednotek Návrh využití pro regeneraci brownfields

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení