Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ekosystémové služby zemědělských brownfields
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary: Mapování, identifikace a popis ekosystémových služeb zemědělských brownfields ve venkovských oblastech České republiky. Zvolení modelových lokalit z registru brownfields Mapování současného land-cover / aktuálního stavu území Klasifikace ekosystémových služeb jednotlivých vymapovaných jednotek Návrh využití pro regeneraci brownfields

There are no limitations of the topic