Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Mapování, identifikace a popis ekosystémových služeb zemědělských brownfields ve venkovských oblastech České republiky. Zvolení modelových lokalit z registru brownfields Mapování současného land-cover / aktuálního stavu území Klasifikace ekosystémových služeb jednotlivých vymapovaných jednotek Návrh využití pro regeneraci brownfields

K tématu nejsou zadaná žádná omezení