Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Průmyslové zóny ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Téma bude specifikováno po dohodě se studentkou/studentem.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení