Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza financování municipalit
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Jedná se o tématický okruh, které bude specifikován po dohodě se studentkou/studentem.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení